Μετάφραση Προσαρμογής (Ελληνοποίησης) / Localization

Το μεταφραστικό μας γραφείο Εxpert Τranslations με την πολυετή πείρα στις μεταφράσεις, παρέχει Μετάφραση Προσαρμογής (Ελληνοποίησης) / Localization από ειδικούς μεταφραστές με εξειδίκευση και γνώση εφαρμόζοντας συγκεκριμένους μεθόδους για τη διασφάλιση της σωστής μετάφρασης.

Το μεταφραστικό μας γραφείο κάνει μεταφράσεις προσαρμογής σε: Υλικό πολυμέσων, λογισμικό, ιστοσελίδων, ιστοτόπων κ.α.