Λογοτεχνική Μετάφραση

Προσφέρουμε Λογοτεχνική Μετάφραση.

Η λογοτεχνική μετάφραση είναι η μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων με ειδική ορολογία όπως μυθιστόρημα, ποίηση, έργα, φιλοσοφικά και θεατρικά έργα, κλπ. και απαιτεί ειδικούς μεταφραστές με εξειδίκευση και γνώση εφαρμόζοντας συγκεκριμένους μεθόδους για τη διασφάλιση της σωστής μετάφρασης.

Το μεταφραστικό μας γραφείο κάνει μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων σε: Τουριστικοί οδηγοί, νουβέλα, μυθιστόρημα, ποίηση, έργα, φιλοσοφικά και θεατρικά έργα, διηγήματα κ.α.