Αναζήτηση

Προσφορές

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
έως 40%

Μιλήστε μαζί μας ΔΩΡΕΑΝ !!!

Μιλήστε μαζί μας - Μεταφράσεις - Διερμηνείες

i Use Cardlink

I Use Cardlink

Τεχνική Μετάφραση | Μετάφραση Τεχνικών Κειμένων

Προσφέρουμε Τεχνικές Μεταφράσεις και Μετάφραση Τεχνικών Κειμένων.

Η τεχνική μετάφραση είναι η μετάφραση τεχνικών κειμένων (κειμένων που περιέχουν σε μεγάλο βαθμό ειδική ορολογία) όπως μελέτες, προδιαγραφές, τεχνικά πορίσματα, εγχειρίδια οδηγιών, οδηγούς χρήσης, κλπ. και απαιτεί ειδικούς μεταφραστές με εξειδίκευση και γνώση εφαρμόζοντας συγκεκριμένους μεθόδους για τη διασφάλιση της σωστής μετάφρασης.

Το μεταφραστικό μας γραφείο κάνει μεταφράσεις τεχνικών κειμένων από διάφορους κλάδους όπως: Μηχανική, χημεία, υδραυλική, ηλεκτρολογία, ακουστική, αρχιτεκτονική, ναυπηγική, τηλεμετρία, τηλεματική, φασματομετρία, πληροφορική, οδηγίες χρήσεως, τεχνικά εγχειρίδια πάσης φύσεως, διακηρύξεις, μελέτες, προδιαγραφές, τεχνικά πορίσματα και πραγματογνωμοσύνες, κατασκευαστικά, έργα ΟΣΕ.

Powered by EXTERNAL